Podpořte nás Navigace Search Facebook

Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá lidem v krizové situaci

Nestátní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám.

Nabízíme KRIZOVÉ PORADENSTVÍ formou telefonické, emailové a Skype podpory všem lidem, kteří cítí úzkost, strach či mají obtěžující myšlenky.

V případě akutních problémů ohrožující život nebo zdraví vám bude poskytnuta pomoc bezodkladně i formou osobní konzultace (pokud nejste v karanténě nebo nemáte žádné zdravotní potíže související s koronavirem). 

Více o centru

Poradenství neslouží jako infolinka spojená s nákazou koronaviru.

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky korona viru nově na linku 1212, která je bezplatná. Více informací naleznete:

  1. na webu koronavirus.mzcr.cz
  2. na lince Krajské hygienické stanice v Pardubicích na tel. 602 730 251
  3. na nonstop lince Státního zdravotnického ústavu tel. 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370