PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá lidem v krizové situaci

Nestátní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám.

Provoz Krizového centra bez omezení

(za dodržování přísných opatření, roušky a rukavice jsou samozřejmostí)

Pomoc je poskytována nejen telefonicky či elektronicky, ale též osobně v případě, že dotyčný není v karanténě nebo nemá žádné zdravotní potíže související s koronavirem.

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově na linku 1212, která je bezplatná. Více informací naleznete:

  1. na webu www.koronavirus.mzcr.cz
  2. na lince Krajské hygienické stanice v Pardubicích na tel. 602 730 251
  3. na nonstop lince Státního zdravotnického ústavu tel. 724 810 106, 725 191 367 nebo 725 191 370