PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Azylový dům Chrudim a projekt Podpora dostupnosti soc. služeb v Pardubickém kraji

/ Aktuality / Centrum J. J. Pestalozziho


Poskytování naší služby pro rodiny s dětmi a oběti domácího násilí prostřednictvím projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji bude přispívat k eliminaci sociálních jevů, které mají velký vliv na sociální vyloučení cílových skupin. Sociální práce s klienty bude směřována ke zvyšování jejich kompetencí, mobilizaci schopností a dovedností, k větší samostatnosti, ale i k zamezení závislosti na poskytované službě. Cílem je napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Pracovníci azylového domu pomáhají svým klientům při řešení problémů, které se týkají nejčastěji absence nebo nevhodného bydlení, při řešení běžných záležitostí, jako je sociální poradenství, nácvik péče o domácnost, finanční hospodaření, podpora při výchově a školní výuce dětí. Další oblastí podpory je pomoc při upevňování kontaktů s rodinou a další dovednosti, které jsou důležité pro sociální začlenění.

Věříme, že projekt bude úspěšný a nabídneme jeho prostřednictvím pomocnou ruku řadě rodin.

Mgr. Klára Křížová
vedoucí AD Chrudim