Podpořte nás Navigace Search Facebook

Naše Centrum patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém kraji

Naše Centrum patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém kraji

Foto: Gabriela Valentová

O naše klienty se stará celkem 80 zaměstnanců v 9 službách a v 5 městech

O naše klienty se stará celkem 80 zaměstnanců v 9 službách a v 5 městech

Foto: Gabriela Valentová

Jsme s Vámi již 27 let

Jsme s Vámi již 27 let

Foto: Gabriela Valentová

Projekt “Inkluze ve Svitavách“ prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Svitavy – Lačnov (Modrá škola), zastoupené ředitelem Mgr. Zdeňkem Petrželou, si klade za cíl koordinovaným postupem vytvořit v každé škole podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáků. Projekt rozšiřuje personální složení týmů pedagogů o nové odborné i podpůrné pozice, rozvíjí spolupráci s rodinami znevýhodněných žáků, vytváří platformy pro užší spolupráci škol mezi sebou při společném vzdělávání i metodických schůzkách a v neposlední řadě seznamuje širší veřejnost ve městě s principy inkluze. Projekt je financován Evropskými strukturálními a investičními fondy v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro tento projekt je metodickým průvodcem Mgr. Willantová a Mgr. Valtová, pracovnice Krizového centra ve Svitavách.

Z toho projektu byly pro Krizové centrum ve Svitavách zakoupeny kancelářské potřeby, didaktické pomůcky a deskové hry pro děti v celkové výši 6.900 Kč.


Aktuality

Další aktuality

Rozcestník služeb a projektů