PODPOŘTE NÁS PODPOŘTE NÁS Navigace Facebook

Pozdrav z Centra pre deti a rodiny Potôčik

/ Archiv aktualit / Centrum J. J. Pestalozziho

Dostali jsme krásný dopis od našich slovenských kolegů z Centra pre deti a rodiny Potôčik, kteří u nás byli v roce 2018 na stáži. Z dopisu vybíráme:

Vážená pani Svobodová,

príjmite od nás srdečný pozdrav,so želaním všetkého dobrého v novom roku. Nech sa Vám všetkým darí v osobnom živote, aj v pracovnom.

… do júna 2018 sme pripravovali akreditáciu, ktorú nám v novembri schválili a teda v rámci ambulantných opatrení nás schválili aj projekt v rámci  “rodičovského konfliktu”, ohľadne čoho sme boli na stáži u Vás.

Máme to teda zakreditované, čakáme na podpísanie zmluvy. Zatiaľ sme ponúkli len jeden cyklus, ako pilotný projekt a dali sme to bez “asistovaného kontaktu”, iba skupinovú prácu s mužmi a ženami. Našli sme aj dvoch mužov psychológov, ktorí do toho s nami pôjdu aj mediátorku. Takže sa aj tešíme aj s bázňou očakávame nové skúsenosti, limity na ktoré narazíme a podobne.

Máme zakreditovanú aj skupinovú prácu s deťmi ADHD s poruchami správania a aj s deťmi z náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré sa zväčša v puberte dostávajú do vážnych konfliktov s náhradnými rodičmi. Všetko pilotné projekty, uvidíme ako nám to pôjde.

Aj keď sme sa neozvali, spomíname Vás veľmi často, aj Vaše čarovné malé mesto, Vašu ľudskosť a ochotu podeliť sa o skúsenosti. Pozdravujte prosím od nás všetky kolegyne, aj pán riaditeľa. Verím, že sa ešte niekedy uvidíme. Tiež Vám chcem ponúknuť, ak by ste niekedy mali cestu na stredné Slovensko, aby ste nás neobišli, radi Vás u nás privítame v prípade potreby aj ubytujeme. Po prvej skupine Vám aj dáme prvé informácie a ak bude možné zavoláme si, že ako to vyzeralo, čo sa nám darilo, čo asi nie.

Ešte raz všetko dobré, ďakujeme, radi spomíname a verím, že sa ešte uvidíme.

S úctou,

Mgr. Katarína Hrdá,
riaditeľka Centra pre deti a rodiny Potôčik”