Dům na půl cesty Hrochův Týnec

 

Služba Dům na půl cesty Hrochův Týnec je spolufinancována z projektu
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.

 

 

Cíle služby

Strategický cíl:

Podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života a předcházet osamělosti a rizikovému chování. Odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé následky nedostatečné nebo nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.

V rámci každodenní spolupráce s uživatelem sleduje DPC tyto základní cíle:

Krátkodobé cíle:

 • umět vyhledat a využít pomoc - řešení akutní krizové situace      
 • umět si poradit - využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • umět se o sebe postarat - rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
 • umět se uživit - budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností

 

Dlouhodobé cíle:

 • zařadit se - integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
 • umět růst - odborné a intenzivní působení na osobnostní rozvoj
 • znát práva a povinnosti - trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a samostatnosti
 • vědět, co nesmím - prevence sociálně-patologických jevů
 • být schopen bydlet - řešení bytové otázky
 • vědět, kam patřím - podpora v navazování mezilidských vztahů, obnovení nebo upevnění kontaktu
 • rozumět sobě i druhým - zvládání a práce s emocemi

 

 

Organizační (manažerské) cíle:

Strategický cíl vůči organizaci je vytvářet takové prostředí a podmínky, které budou vhodné pro snadné dosažení cílů uživatele.

Krátkodobé cíle:

 • upevnění spolupráce s ostatními poskytovateli soc. služby v regionu a kraji
 • zvyšovat viditelnost a informovanost o službě
 • pomáhat uživateli naplňovat občanská práva a povinnosti
 • udržet profesionalitu služby
 • zajistit návaznost služby

Dlouhodobé cíle:

 • zkvalitnění, v případě potřeby rozšíření služby
 • zajistit prevenci kriminality a zamezit rozvoji patologických jevů
 • poskytovat službu podle standardů kvality sociálních služeb

Aktuality

Naše výrobky v Kruhu zdraví
19. 07. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
18. 07. 2018
Řekl o nás - Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
16. 07. 2018
Nadační fond Tesco opět pomáhá
09. 07. 2018
Sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách
03. 07. 2018
Naše zkušenosti pomáhají na Slovensku
19. 06. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s