Poradenské centrum pro děti a mládež - sociální rehabilitace

Nabízené služby

 • poradenství – osobní, telefonické, elektronické (e-mail, Facebook)

 • individuální konzultace s uživateli

 • víkendová činnost (nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity)

 • skupina osobnostního rozvoje (poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity)

 • poskytování služeb v terénu

 • semináře a vzdělávací aktivity

 • doprovázení

 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

 • příručka Odcházející pro mladé lidi

 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi

 • terapie

 

Základní činnosti při poskytování služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • Nácvik dovedností v oblasti: péče o své zdraví, zevnějšek a oděvy, péče o domácnost, nakupování a služeb, plánování života (spoření, hospodaření, trávení volného času), orientace v terénu, dopravě a institucích
 • Nácvik schopnosti navazovat a udržovat zdravé sociální vazby a vztahy

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- skupina osobnostního rozvoje

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

- doprovázení

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí…

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Seznámení s účelem a funkcí různých institucí, úřadů, služeb, dopravy a dopravními prostředky
 • Nácvik modelových a reálných situací (zajistit si lékaře, brigádu, práci, službu, atd.), nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik chování v komunikaci s lidmi, práce s informacemi, společenské kontakty a rodina

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- doprovázení

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí…

- sociálně terapeutické aktivity

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- skupina osobnostního rozvoje

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Trénink finanční a funkční gramotnosti a praktických dovedností (práce, bydlení, vzdělání, instituce a služby atd.)
 • Nácvik, rozvoj a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Nácvik činností vedoucích k sebereflexi, sebepoznání a sebeutváření
 • Krizová intervence, psychoterapie

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- semináře a vzdělávací aktivity

- sociálně terapeutické aktivity, techniky a hry

- individuální konzultace s uživateli

- skupina osobnostního rozvoje

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

- psychoterapie

- doprovázení

- poradenství

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Předávání informací potřebných k integraci
 • Poradenství, informační servis
 • Zprostředkování služeb

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- doprovázení

- příručka Odcházející

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

- spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou (biologickou i pěstounskou), se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi

 

Podmínky poskytování služeb:

 • zájem uživatele a dobrovolnost
 • aktivní přístup k řešení vlastní situace a spolupráce
 • souhlas uživatele s pravidly, podmínkami služby, se zpracováním osobních údajů
 • zájem a ochota spolupracovat ze strany zařízení ústavní výchovy

 

V Poradenském centru zaručujeme tato práva:

 1. dodržování lidských práv a zákonů ČR,
 2. dodržování práv ze strany pracovníků PC,
 3. na ochrana před násilím a škodlivými vlivy; zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena,
 4. na ochranu osobních údajů,
 5. žádat a dostávat informace v přiměřené míře a obsahu,
 6. na respektování tvého soukromí, na rovnost šancí, na zachování lidské důstojnosti, na individuální, nestranný a profesionální přístup včetně dodržování společenských pravidel ze strany pracovníků PC,
 7. slušnou formou říci, co si myslíš /právo svobodného projevu/,
 8. v průběhu služby změnit klíčového pracovníka,
 9. dle domluvené spolupráce využívat všechny nabízené služby,
 10. zúčastňovat se vybraných aktivit a služeb,
 11. můžeš odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemáš zájem nebo máš jakékoliv zábrany,
 12. v průběhu poskytování služby měnit tvoji sociální zakázku, cíle /způsob dosažení cíle/,
 13. nahlížet do dokumentace, která je k tvé osobě vedena,
 14. podat stížnost v rámci jakékoli věci, a to kterémukoli pracovníkovi PC, o čemž jsi na počátku služby proškolen,
 15. odmítnout službu /právo svobodné volby a rozhodování/,
 16. ukončit kdykoliv smlouvu o poskytování služby PC

 

Ukončení spolupráce:

Ukončení poskytovaných služeb je předem plánováno (pokud to je možné) s uživateli a může nastat na základě důvodů uvedených v dohodě o spolupráci, tedy za těchto okolností

- ze strany uživatele

 • plánované ukončení po naplnění cílů spolupráce
 • uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby
 • bez udání důvodů, kdykoliv během poskytování služby

- ze strany poskytovatele (PC)

 • pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu Poradenské centrum
 • okamžité ukončení poskytování sociální službyjestliže uživatel hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy

 

Pokud potřebujete více informací, podívejte se na www.otevridvere.cz nebo nám napište na poradna@pestalozzi.cz, zavolejte na 469 625 121 a 724 309 177.

Partnery projektu jsou

 

 


 

Aktuality

Naše výrobky v Kruhu zdraví
19. 07. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
18. 07. 2018
Řekl o nás - Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
16. 07. 2018
Nadační fond Tesco opět pomáhá
09. 07. 2018
Sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách
03. 07. 2018
Naše zkušenosti pomáhají na Slovensku
19. 06. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s