Poradenské centrum pro děti a mládež - sociální rehabilitace

Nabízené služby

 • poradenství – osobní, telefonické, elektronické (e-mail, Facebook)

 • individuální konzultace s uživateli

 • víkendová činnost (nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity)

 • skupina osobnostního rozvoje (poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity)

 • poskytování služeb v terénu

 • semináře a vzdělávací aktivity

 • doprovázení

 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

 • příručka Odcházející pro mladé lidi

 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi

 • terapie

 

Základní činnosti při poskytování služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • Nácvik dovedností v oblasti: péče o své zdraví, zevnějšek a oděvy, péče o domácnost, nakupování a služeb, plánování života (spoření, hospodaření, trávení volného času), orientace v terénu, dopravě a institucích
 • Nácvik schopnosti navazovat a udržovat zdravé sociální vazby a vztahy

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- skupina osobnostního rozvoje

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

- doprovázení

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí…

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Seznámení s účelem a funkcí různých institucí, úřadů, služeb, dopravy a dopravními prostředky
 • Nácvik modelových a reálných situací (zajistit si lékaře, brigádu, práci, službu, atd.), nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik chování v komunikaci s lidmi, práce s informacemi, společenské kontakty a rodina

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- doprovázení

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí…

- sociálně terapeutické aktivity

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- skupina osobnostního rozvoje

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Trénink finanční a funkční gramotnosti a praktických dovedností (práce, bydlení, vzdělání, instituce a služby atd.)
 • Nácvik, rozvoj a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Nácvik činností vedoucích k sebereflexi, sebepoznání a sebeutváření
 • Krizová intervence, psychoterapie

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- semináře a vzdělávací aktivity

- sociálně terapeutické aktivity, techniky a hry

- individuální konzultace s uživateli

- skupina osobnostního rozvoje

- víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost

- psychoterapie

- doprovázení

- poradenství

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Předávání informací potřebných k integraci
 • Poradenství, informační servis
 • Zprostředkování služeb

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

- individuální konzultace s uživateli

- poradenství

- doprovázení

- příručka Odcházející

- seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů

- spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou (biologickou i pěstounskou), se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi

 

Podmínky poskytování služeb:

 • zájem uživatele a dobrovolnost
 • aktivní přístup k řešení vlastní situace a spolupráce
 • souhlas uživatele s pravidly, podmínkami služby, se zpracováním osobních údajů
 • zájem a ochota spolupracovat ze strany zařízení ústavní výchovy

 

V Poradenském centru zaručujeme tato práva:

 1. dodržování lidských práv a zákonů ČR,
 2. dodržování práv ze strany pracovníků PC,
 3. na ochrana před násilím a škodlivými vlivy; zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena,
 4. na ochranu osobních údajů,
 5. žádat a dostávat informace v přiměřené míře a obsahu,
 6. na respektování tvého soukromí, na rovnost šancí, na zachování lidské důstojnosti, na individuální, nestranný a profesionální přístup včetně dodržování společenských pravidel ze strany pracovníků PC,
 7. slušnou formou říci, co si myslíš /právo svobodného projevu/,
 8. v průběhu služby změnit klíčového pracovníka,
 9. dle domluvené spolupráce využívat všechny nabízené služby,
 10. zúčastňovat se vybraných aktivit a služeb,
 11. můžeš odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemáš zájem nebo máš jakékoliv zábrany,
 12. v průběhu poskytování služby měnit tvoji sociální zakázku, cíle /způsob dosažení cíle/,
 13. nahlížet do dokumentace, která je k tvé osobě vedena,
 14. podat stížnost v rámci jakékoli věci, a to kterémukoli pracovníkovi PC, o čemž jsi na počátku služby proškolen,
 15. odmítnout službu /právo svobodné volby a rozhodování/,
 16. ukončit kdykoliv smlouvu o poskytování služby PC

 

Ukončení spolupráce:

Ukončení poskytovaných služeb je předem plánováno (pokud to je možné) s uživateli a může nastat na základě důvodů uvedených v dohodě o spolupráci, tedy za těchto okolností

- ze strany uživatele

 • plánované ukončení po naplnění cílů spolupráce
 • uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby
 • bez udání důvodů, kdykoliv během poskytování služby

- ze strany poskytovatele (PC)

 • pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu Poradenské centrum
 • okamžité ukončení poskytování sociální službyjestliže uživatel hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy

 

Pokud potřebujete více informací, podívejte se na www.otevridvere.cz nebo nám napište na poradna@pestalozzi.cz, zavolejte na 469 625 121 a 724 309 177.

Partnery projektu jsou

 

 


 

Aktuality

Dům na půl cesty se začlenil do Lokálního partnerství
23. 11. 2017
Už 25 let jsme tu pro vás ...
20. 11. 2017
Nové možnosti dárcovských DMS
12. 11. 2017
Volná pracovní místa
06. 11. 2017
Burza filantropie na Vysočině
01. 11. 2017
Akreditace pro služby v oblasti oddlužení
23. 10. 2017

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás

 • Mgr. Božena Jirků

  ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry

  "Jsem ráda, že Nadace Charty 77 a Konto Bariéry patří dlouhodobě mezi partnery takové neziskovky, jako je Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi. Skvělou organizaci se skvělým ředitelem jsem poznala před dvaceti lety. Od té doby se rozrostla, dospěla, stala se z ní významná nezisková organizace v regionu. Těší mě úspěchy, ráda se přijdu podělit a poradit s problémy, které tady perfektně zvládají a vždy jsme jako velká nadace naopak ochotni podpořit činnost Pavla Tvrdíka a jeho týmu."

 • PhDr. Erich Stündl

  koordinátor prevence kriminality, Městský úřad Svitavy

  "Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje široké spektrum sociálních služeb a účastní se řady projektů prevence kriminality města Svitavy. Velmi úspěšně pracuje např. v rodinné terapii nebo v oblasti dluhového poradenství. Tým pracovníků je charakteristický nejen profesionalitou, ale také motivací nebo osobnostními vlastnostmi. Výsledkem je odborná pomoc, která desítkám lidí pomohla k návratu do života nebo alespoň zmírnila míru jejich strádání. Osobně si bez pomoci kolegyň v Krizovém centru nedovedu oblast sociální prevence vůbec představit."

 • Ing. Pavel Šotola

  radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor

  "Centrum J. J. Pestalozziho je součástí krajské sítě sociálních služeb a patří tak mezi významné poskytovatele sociálních služeb v Pardubickém kraji. Díky profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu pracovníků Centra se dostává potřebné pomoci dětem, mladým lidem, rodinám, ale i seniorům, kteří se dostali do krizové sociální situace. Zároveň komplexnost nabízených služeb tak pozitivně přispívá k řešení a zlepšení životní situace řady lidí."

 • Mgr. David Šimek

  starosta města Svitavy

  "Město Svitavy spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednou z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho, které v našem městě provozuje krizové centrum. Jeho pracovníci pomáhají v oblasti dluhové problematiky, poskytují sociální, psychologické, terapeutické služby a s nimi spojené činnosti směřující k zlepšení problémů dětí, dospělých i rodin. Pracovníci vynikají osobní motivací a schopností efektivně pomáhat a spolupracovat s městem i ostatními organizacemi, které se podílejí na systému preventivních aktivit nebo sociálních služeb."


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco

  Nadační fond Tesco
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem