Odborné sociální poradenství

Nabízené služby

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc a podpora při jednání a komunikaci

 • doprovod; jde o doprovázení v obtížné a zátěžové situaci /např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.

 • podpora při jednání s úřady či jinými institucemi /např. úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, VZP, poradna pro drogově závislé, lékař apod./

 • pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst

 • nácvik modelových situací /přijímací pohovor, společenské vystupování, telefonování apod.

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 • pomoc zorientovat se v sociálním okolí

 • pomoc při zprostředkování kontaktů s odbornými pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)

 

 1. Sociálně terapeutické činnosti:

 • pomoc při řešení náročných životních situací

 • psychologická a terapeutická pomoc

 • sociálně-psychologický trénink trénink se primárně orientuje na nácvik sociálních dovedností, tzn., že si uživatel může vyzkoušet své reakce v různých modelových situacích (např. řešení konfliktů na pracovišti, jednání na úřadech, vystupování na veřejnosti,…). Hlavní používanou metodou je aktivní nácvik. Uživatel dostává zpětnou vazbu na své chování a společně s pracovníkem hledá i jiné -vhodnější způsoby reagování v zátěžových situacích a ty si osvojuje. Dále jsou uživatelé systematicky podporováni např. v respektování pravidel, řádu, dodržování časových harmonogramů apod.

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky apod.

 • poskytování informací vedoucích k orientaci v nabídce trhu práce

 • podpora při hledání bydlení

 • základy práce s PC

 • pomoc při sestavování žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče, o osvobození od soudních poplatků

 • vypracovávání individuálních plánů

 • právní poradenství

 

Nabízené služby jsou poskytovány bezplatně!

 

Aktuality

Naše výrobky v Kruhu zdraví
19. 07. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
18. 07. 2018
Řekl o nás - Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
16. 07. 2018
Nadační fond Tesco opět pomáhá
09. 07. 2018
Sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách
03. 07. 2018
Naše zkušenosti pomáhají na Slovensku
19. 06. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s