Krizové centrum Jihlava - krizová pomoc

Odborný tým pracovníků

MGR. TEREZA VÁGNEROVÁ

sociální pracovnice, vedoucí služby

Poskytuje základní sociální poradenství. Provádí krizovou intervenci, provádí poradenství prostřednictvím emailu, telefonu i osobních konzultací, vede jednání se zájemcem a sepisuje Smlouvu o poskytování služby, vypracovává anamnézu, vypracovává záznamy z jednání, sestavuje s uživatelem individuální plány, v případě nutnosti vzhledem k těžké situaci doprovází uživatele - pracovník pomáhá usnadňovat uživateli sociální komunikaci, pomáhá mu, vede jej k samostatnosti, provádí nácviky sociálních dovedností individuálně i skupinově, zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými pracovišti či institucemi. Spolupracuje s navazujícími službami a dalšími institucemi, vyhodnocuje, zda jsou služby vhodným nástrojem k dosažení cíle klienta, podílí se na tvorbě individuálních plánů uživatelů, ad. Vykonává sociální šetření a zabezpečuje sociální agendu. 

 

BC. ŠÁRKA LAIPOLDOVÁ

terapeut

Poskytuje krizovou intervenci, realizuje programy pro individuální a skupinovou psychoterapii, vede individuální terapii uživatele služby, sleduje duševní vývoj uživatelů, zejména jeho podmíněnost sociálními vlivy, vývoj jejich osobnosti, schopností, jejich zájmy, postoje, hodnoty a sklony, hodnotí specifičnost jednotlivých vývojových období, zjišťuje příčiny konfliktů, poruch adaptace a narušení mravního a citového vývoje, doporučuje opatření, která mají z psychologického aspektu vliv na zvyšování efektivnosti poskytované služby a vedou k dosažení stanovených cílů, vytváří si okruh odborných spolupracovníků, zejména spolupracuje s psychologem, poskytuje základní sociální poradenství, ad. 

 

PhDr. MONIKA KYRŠOVÁ

psycholog

Provádí krizovou intervenci, poskytuje psychickou podporu, uzavírá Smlouvu s uživateli, vypracovává anamnézy, vypracovává záznamy z jednání, vypracovává psychologické zprávy, provádí diagnostiku, samostatně provádí individuální a skupinové psychologické vyšetření, pracuje s traumatem uživatele, vede relaxační techniky, sleduje duševní vývoj uživatelů, zejména jeho podmíněnost sociálními vlivy, vývoj jejich osobnosti, schopností, jejich zájmy, postoje, hodnoty a sklony, hodnotí specifičnost jednotlivých vývojových období, zjišťuje příčiny konfliktů, poruch adaptace a narušení mravního a citového vývoje, doporučuje opatření, která mají z psychologického aspektu vliv na zvyšování efektivnosti poskytované služby a která vedou k dosažení stanovených cílů, vytváří si okruh odborných spolupracovníků, zejména spolupracuje s praktickým lékařem, neurologem a psychiatrem, vede písemné záznamy o sociálně-psychologickém vývoji, dle potřeby zpracovává posudky uživatelů, diagnostikuje a vede individuální terapii uživatele služby, vypracovává individuální plány a stanovuje cíle ve spolupráci s uživatelem, ad. Poskytuje základní sociální poradenství.

Aktuality

Naše výrobky v Kruhu zdraví
19. 07. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
18. 07. 2018
Řekl o nás - Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
16. 07. 2018
Nadační fond Tesco opět pomáhá
09. 07. 2018
Sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách
03. 07. 2018
Naše zkušenosti pomáhají na Slovensku
19. 06. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s