Krizové centrum Chrudim - krizová pomoc

Nabídka služeb

 

 • telefonické poradenství (tel. 469 623 899)
 • internetové poradenství (e-mail kc@pestalozzi.cz, web www.pestalozzi.cz)
 • krizová intervence
 • zprostředkování odborných konzultací s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem, apod.)
 • doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele (Policie, soud, Městský úřad, apod.)

Po poskytnutí krizové intervence je navržen další postup práce - tj.:

 • sociálně právní poradenství
 • psychologické poradenství
 • terapeutická pomoc (individuální, skupinová)

 

Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu klienta metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).

Sociální poradenství – klientům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).

Psychoterapie – jedná se o zvláštní druh psychologické intervence, která působí na duševní život a chování člověka tak, že navozuje žádoucí změny a tím podporuje úzdravu jedince.

 

Psychologické poradenství – pomáhá klientovi zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.)

Psychologická diagnostika – jedná se o standardizovaný způsob vyšetření. Dle typu problému, který je třeba vyšetřit, se volí či kombinují klinické či testové metody.

 

Nabízíme:

•           Řešení akutní krizové situace – formou krizové intervence, - jedná se o odbornou metodu práce s klientem v situaci, kterou Klient prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Pomáháme mu zpřehlednit a strukturovat jeho situaci a zastavit ohrožující tendence v jeho chování. Podporujeme Klienta v jeho kompetenci řešit problém.

•           Základní psychologické poradenství - pomáhá klientovi zorientovat se v problému a většinou je krátkodobého charakteru, zpravidla se může jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu, psycholog zde vystupuje jako odborník, který pomáhá klientovi hledat vhodné prostředky, jak s danou situací zacházet (individuální, partnerské, manželské, rodinné, kariérové)

•           Základní psychoterapeutickou péči, jako je pomoc při úzkostech, depresi, stresu, po traumatu, při vztahových obtížích – cílem psychoterapie je odstranění či zmírnění nežádoucích psychofyziologických stavů, pomoc v adaptaci na nové životní podmínky, odstranění poruchových vzorců chování, působení na sociální vztahy klienta, osobnostní změna člověka

•           Psychologická diagnostika - je aplikovaná psychologická disciplína, kterou zjišťujeme a měříme duševní vlastnosti, stavy a další charakteristiky jedince, využíváme klinické metody jako je rozhovor, pozorování, analýza, testové metody a testy osobnosti

•           Nácvik rodičovských dovedností - nabízíme skupinový či individuální trénink zaměřený na získávání rodičovských dovedností

•           Sandtray – technika využívaná k poradenské, terapeutické a diagnostické praxi, s dětmi i dospělými, umožňuje podívat se na konkrétní situace, které se jim dějí, pojmenovat je, probíhá v bezpečném prostředí herního, resp. terapeutického pískoviště za využití nejrůznějších figurek, technika propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru, čímž klientovi pomáhá „uvidět“ situaci z různých úhlů pohledu

•           Řešení rodinných a výchovných problémů – snažíme se dosáhnout harmonizaci rodiny, pracujeme se všemi členy rodiny, součástí práce s rodinou je párová terapie a poradenství, kdy je péče věnována vztahu partnerů a hledáním odpovědí, které povedou k proměně vztahu

•           Provázení obtížnými rozhovory –proces, ve kterém nestranný pracovník mediátoři pomáhá stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí. Strany jsou v průběhu tohoto procesu schopny učinit správná rozhodnutí z pohledu sebe i z pohledu těch, koho se taková rozhodnutí dotýkají. Cílem je mimo jiné mírnit dopady sporů. Je podporována schopnost klientů dohodnout se a posilují se jejich vlastní kompetence k řešení sporu.

•           Základní sociální poradenství – podání základních informací potřebných k řešení nepříznivé životní situace klienta

•           Sociálně terapeutické činnosti – podpora získání náhledu na danou situaci, identifikace překážek rozvoje jedince a jeho bezproblémového zařazení do společnosti (pomocí různých technik a nácviků dovedností), komplexní působení na jedince a hledání zdrojů a cest k řešení situace klienta s ohledem na celé jeho sociální okolí, způsoby práce vedoucí ke zplnomocnění klienta, socioterapie je zaměřena na jedince, rodinu i skupinu

•           Právní poradenství - poskytujeme právní pomoc klientům v krizi, sepisování žalob a návrhů či jiných smluv, posuzování dokumentů apod

•           Zprostředkováváme konzultace s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)

Aktuality

Naše výrobky v Kruhu zdraví
19. 07. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
18. 07. 2018
Řekl o nás - Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim
16. 07. 2018
Nadační fond Tesco opět pomáhá
09. 07. 2018
Sbírka Knoflíkový týden ve Svitavách
03. 07. 2018
Naše zkušenosti pomáhají na Slovensku
19. 06. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s