Krizové centrum Chrudim - krizová pomoc

Nabídka služeb

 

 • telefonické poradenství (tel. 469 623 899)
 • internetové poradenství (e-mail kc@pestalozzi.cz, web www.pestalozzi.cz)
 • krizová intervence
 • zprostředkování odborných konzultací s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem, apod.)
 • doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb uživatele (Policie, soud, Městský úřad, apod.)

Po poskytnutí krizové intervence je navržen další postup práce - tj.:

 • sociálně právní poradenství
 • psychologické poradenství
 • terapeutická pomoc (individuální, skupinová)

 

Krizová intervence – jedná se o zpracování krizového stavu klienta metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací).

Sociální poradenství – klientům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze).

Psychoterapie – jedná se o zvláštní druh psychologické intervence, která působí na duševní život a chování člověka tak, že navozuje žádoucí změny a tím podporuje úzdravu jedince.

 

Psychologické poradenství – pomáhá klientovi zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.)

Psychologická diagnostika – jedná se o standardizovaný způsob vyšetření. Dle typu problému, který je třeba vyšetřit, se volí či kombinují klinické či testové metody.

 

Nabízíme:

•           Řešení akutní krizové situace – formou krizové intervence, - jedná se o odbornou metodu práce s klientem v situaci, kterou Klient prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Pomáháme mu zpřehlednit a strukturovat jeho situaci a zastavit ohrožující tendence v jeho chování. Podporujeme Klienta v jeho kompetenci řešit problém.

•           Základní psychologické poradenství - pomáhá klientovi zorientovat se v problému a většinou je krátkodobého charakteru, zpravidla se může jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování klientovy situace včetně jejího kontextu, psycholog zde vystupuje jako odborník, který pomáhá klientovi hledat vhodné prostředky, jak s danou situací zacházet (individuální, partnerské, manželské, rodinné, kariérové)

•           Základní psychoterapeutickou péči, jako je pomoc při úzkostech, depresi, stresu, po traumatu, při vztahových obtížích – cílem psychoterapie je odstranění či zmírnění nežádoucích psychofyziologických stavů, pomoc v adaptaci na nové životní podmínky, odstranění poruchových vzorců chování, působení na sociální vztahy klienta, osobnostní změna člověka

•           Psychologická diagnostika - je aplikovaná psychologická disciplína, kterou zjišťujeme a měříme duševní vlastnosti, stavy a další charakteristiky jedince, využíváme klinické metody jako je rozhovor, pozorování, analýza, testové metody a testy osobnosti

•           Nácvik rodičovských dovedností - nabízíme skupinový či individuální trénink zaměřený na získávání rodičovských dovedností

•           Sandtray – technika využívaná k poradenské, terapeutické a diagnostické praxi, s dětmi i dospělými, umožňuje podívat se na konkrétní situace, které se jim dějí, pojmenovat je, probíhá v bezpečném prostředí herního, resp. terapeutického pískoviště za využití nejrůznějších figurek, technika propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru, čímž klientovi pomáhá „uvidět“ situaci z různých úhlů pohledu

•           Řešení rodinných a výchovných problémů – snažíme se dosáhnout harmonizaci rodiny, pracujeme se všemi členy rodiny, součástí práce s rodinou je párová terapie a poradenství, kdy je péče věnována vztahu partnerů a hledáním odpovědí, které povedou k proměně vztahu

•           Provázení obtížnými rozhovory –proces, ve kterém nestranný pracovník mediátoři pomáhá stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí. Strany jsou v průběhu tohoto procesu schopny učinit správná rozhodnutí z pohledu sebe i z pohledu těch, koho se taková rozhodnutí dotýkají. Cílem je mimo jiné mírnit dopady sporů. Je podporována schopnost klientů dohodnout se a posilují se jejich vlastní kompetence k řešení sporu.

•           Základní sociální poradenství – podání základních informací potřebných k řešení nepříznivé životní situace klienta

•           Sociálně terapeutické činnosti – podpora získání náhledu na danou situaci, identifikace překážek rozvoje jedince a jeho bezproblémového zařazení do společnosti (pomocí různých technik a nácviků dovedností), komplexní působení na jedince a hledání zdrojů a cest k řešení situace klienta s ohledem na celé jeho sociální okolí, způsoby práce vedoucí ke zplnomocnění klienta, socioterapie je zaměřena na jedince, rodinu i skupinu

•           Právní poradenství - poskytujeme právní pomoc klientům v krizi, sepisování žalob a návrhů či jiných smluv, posuzování dokumentů apod

•           Zprostředkováváme konzultace s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)

Aktuality

Bez bariér jsme si blíž
19. 09. 2017
Burza filantropie v Jihlavě
15. 09. 2017
Setkání pracovníků ve Svitavách
14. 09. 2017
Pozvánka na Týden sociálních služeb v Jihlavě
12. 09. 2017
MF DNES o nás
31. 08. 2017
Akreditace pro služby v oblasti oddlužení
28. 08. 2017
Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás

 • Mgr. Božena Jirků

  ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry

  "Jsem ráda, že Nadace Charty 77 a Konto Bariéry patří dlouhodobě mezi partnery takové neziskovky, jako je Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi. Skvělou organizaci se skvělým ředitelem jsem poznala před dvaceti lety. Od té doby se rozrostla, dospěla, stala se z ní významná nezisková organizace v regionu. Těší mě úspěchy, ráda se přijdu podělit a poradit s problémy, které tady perfektně zvládají a vždy jsme jako velká nadace naopak ochotni podpořit činnost Pavla Tvrdíka a jeho týmu."

 • PhDr. Erich Stündl

  koordinátor prevence kriminality, Městský úřad Svitavy

  "Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje široké spektrum sociálních služeb a účastní se řady projektů prevence kriminality města Svitavy. Velmi úspěšně pracuje např. v rodinné terapii nebo v oblasti dluhového poradenství. Tým pracovníků je charakteristický nejen profesionalitou, ale také motivací nebo osobnostními vlastnostmi. Výsledkem je odborná pomoc, která desítkám lidí pomohla k návratu do života nebo alespoň zmírnila míru jejich strádání. Osobně si bez pomoci kolegyň v Krizovém centru nedovedu oblast sociální prevence vůbec představit."

 • Ing. Pavel Šotola

  radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor

  "Centrum J. J. Pestalozziho je součástí krajské sítě sociálních služeb a patří tak mezi významné poskytovatele sociálních služeb v Pardubickém kraji. Díky profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu pracovníků Centra se dostává potřebné pomoci dětem, mladým lidem, rodinám, ale i seniorům, kteří se dostali do krizové sociální situace. Zároveň komplexnost nabízených služeb tak pozitivně přispívá k řešení a zlepšení životní situace řady lidí."

 • Mgr. David Šimek

  starosta města Svitavy

  "Město Svitavy spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednou z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho, které v našem městě provozuje krizové centrum. Jeho pracovníci pomáhají v oblasti dluhové problematiky, poskytují sociální, psychologické, terapeutické služby a s nimi spojené činnosti směřující k zlepšení problémů dětí, dospělých i rodin. Pracovníci vynikají osobní motivací a schopností efektivně pomáhat a spolupracovat s městem i ostatními organizacemi, které se podílejí na systému preventivních aktivit nebo sociálních služeb."


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco

  Nadační fond Tesco
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika Chrast

  Kosmetický salón Nika Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations